T8LM1110Wx1
Giá : 176,000 VNĐ

T8LM1110Wx1

DAT03L1107W
Giá : 139,000 VNĐ

DAT03L1107W

DHB01L41070W
Giá : 2,112,000 VNĐ

DHB01L41070W

DLN03L2709W
Giá : 229,000 VNĐ

DLN03L2709W

M16L12036W
Giá : 517,000 VNĐ

M16L12036W

DLN08L23x2318W
Giá : Liên hệ
345,000 VNĐ

DLN08L23x2318W

 A70N112W
Giá : 77,000 VNĐ

A70N112W

LED A45N1/3W (S)
Giá : 36,000 VNĐ

LED A45N1/3W (S)

LED A55N4/5W (S)
Giá : 46,000 VNĐ

LED A55N4/5W (S)

LED A60N3/7W (SS)
Giá : 54,000 VNĐ

LED A60N3/7W (SS)

LED A60N1/9W (SS)
Giá : 62,000 VNĐ

LED A60N1/9W (SS)

LED A80N1/15W (SS)
Giá : 103,000 VNĐ

LED A80N1/15W (SS)

LED A80N1/20W (SS)
Giá : 139,000 VNĐ

LED A80N1/20W (SS)

LED A120N1/30W (SS)
Giá : 208,000 VNĐ

LED A120N1/30W (SS)

LED A120/40W (SS)
Giá : 255,000 VNĐ

LED A120/40W (SS)

LED TR50N1/8W (SS)
Giá : 60,000 VNĐ

LED TR50N1/8W (SS)

LED TR60N2/10W (SS)
Giá : 66,000 VNĐ

LED TR60N2/10W (SS)

LED TR60N2/12W (SS)
Giá : 77,000 VNĐ

LED TR60N2/12W (SS)

LED TR70N1/14W (SS)
Giá : 100,000 VNĐ

LED TR70N1/14W (SS)

LED TR80N2/18W (SS)
Giá : 147,000 VNĐ

LED TR80N2/18W (SS)

LED TR100N2/28W (SS)
Giá : 211,000 VNĐ

LED TR100N2/28W (SS)

LED TR120N1/40W (S)
Giá : 255,000 VNĐ

LED TR120N1/40W (S)

LED TR140N1/50W (S)
Giá : 314,000 VNĐ

LED TR140N1/50W (S)

LED DT C35/2W (S)
Giá : 41,000 VNĐ

LED DT C35/2W (S)

LED DT A60/4W (S)
Giá : 50,000 VNĐ

LED DT A60/4W (S)

LED DT A60/7W (DIMMING)
Giá : 72,000 VNĐ

LED DT A60/7W (DIMMING)

Bóng đèn LED TUBE T8 60/10W
Giá : 70,000 VNĐ
124,300 VNĐ

Bóng đèn LED TUBE T8 60/10W

Bóng đèn LED TUBE T8 120/18W
Giá : 105,000 VNĐ
181,500 VNĐ

Bóng đèn LED TUBE T8 120/18W

Bóng đèn LED TUBE T8 1200/20w
Giá : 108,000 VNĐ
190,300 VNĐ

Bóng đèn LED TUBE T8 1200/20w

Bóng đèn LED TUBE T8 N02 60/10W
Giá : 52,000 VNĐ
92,400 VNĐ

Bóng đèn LED TUBE T8 N02 60/10W

Bóng đèn LED TUBE T8 N02 120/18W
Giá : 65,000 VNĐ
107,800 VNĐ

Bóng đèn LED TUBE T8 N02 120/18W

D AT04L 90/7W
Giá : 78,000 VNĐ
150,700 VNĐ

D AT04L 90/7W

D AT04L 90/9W
Giá : 83,000 VNĐ
159,500 VNĐ

D AT04L 90/9W

D AT04L 110/7W
Giá : 87,000 VNĐ
167,200 VNĐ

D AT04L 110/7W

D AT04L 110/9W
Giá : 95,000 VNĐ
178,200 VNĐ

D AT04L 110/9W

D AT04L 110/12W
Giá : 98,000 VNĐ
190,300 VNĐ

D AT04L 110/12W

D AT04L 155/16W
Giá : 178,000 VNĐ
341,000 VNĐ

D AT04L 155/16W

D AT04L 155/25W
Giá : 205,000 VNĐ
397,100 VNĐ

D AT04L 155/25W

D AT01L XG 95/9W (xoay góc)
Giá : 316,000 VNĐ

D AT01L XG 95/9W (xoay góc)

D AT03L 90/7W (SS
Giá : 102,000 VNĐ

D AT03L 90/7W (SS

Giá

Tuổi thọ

Công xuất

Sản phẩm nổi bật

Thống kê truy cập

Hôm nay10
Hôm qua29
Tổng lượt truy cập13139

Số người đang online: 5

Online Counter